Projects and contracts

  • PID2020-115079RB-I00 - "Reproducción Biológica, Reproducción Social y Esfera Pública (REPRODUCE)", 2021-2025. Main researcher: Joaquín Miguel Valdivielso Navarro; Lucrecia Paz Burges Cruz. Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes d'R+D+i Reptes investigació. Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Project.