Purposes and Objectives

El Grup de recerca en Filosofia Pràctica PRAXIS és un equip d’investigació interdisciplinari vinculat al Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears. La nostra investigació, en l’esperit de la concepció clàssica de la vita activa, es desenvolupa en els camps de la filosofia moral i política, l’antropologia i la teoria social, i l’educació i la ciutadania. Els estudis que duem a terme es centren en els desafiaments actuals per als ideals, pràctiques i institucions democràtiques i igualitàries.

Els objectius generals de la recerca de PRAXIS són

  • la sistematització i ordenació de categories teòriques, filosòfiques i cientificosocials en models d'anàlisi social
  • la contribució en l'avaluació de problemàtiques socials, des de l'àmbit global al local
  • la divulgació i discussió del coneixement general

Els nostres objectius estratègics inclouen:

  • contribuir a la investigació de primer nivell en col·laboració amb grups de la UIB i amb altres tant a l’àmbit nacional com internacional;
  • incorporar els enfocaments més actuals en la nostra activitat docent, en els estudis de filosofia i ciències socials;
  • transferir les nostres reflexions a la societat, especialment a la societat civil, en col·laboració amb entitats públiques i privades; i
  • col·laborar i aprendre conjuntament amb comunitats educatives i de recerca a nivell internacional, al tercer món global no menys que al primer.

PRAXIS forma part del Laboratori de Sistemàtica Humana de la UIB, des de la seva fundació, juntament amb el grup de recerca en Evolució i Cognició Humana – EvoCog i de l'Institut de Investigació en Intel·ligència Artificial - IAIB.